Bơm NTP HCP225-1.75 265

Mô tả sản phẩm
Bơm NTP HCP225-1.75 265

 

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Tên máy  Quy cách FA Lưu lượng Cột áp Trọng Đơn giá
MAX(l/p) MAX(m) lượng
HCP225-1.25 26 1/3HP*1" 48 25 7.5           Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HCP225-1.37 26 1/2HP*1" 48 35 9.5           Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HCP225-1.37 26 1/2HP*1" 48 35 9.5           Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HCP225-1.75 26 1HP*1" 1ф.3ф 52 40 17.5            Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HCS225-1.37 26 1/2HP*1"                 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
LCS225-1.37 26 1/2HP*1"              Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Có công tắc rơ le nhiệt:
HCP225-1.37 26T 1/2HP*1" 48 35 95           Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HCP225-1.37 26T 1/2HP*1" 48 35 95          Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HCP225-1.75 26T 1HP*1" 1ф.3ф 52 40 17.5           Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HCS225-1.37 26T 1/2HP*1"                Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HCS225-1.75 26 1HP*1"                  Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)