Bơm NTP HSM2100-17.5 205

Mô tả sản phẩm
Bơm NTP HSM2100-17.5 205

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Tên máy  Quy cách FA Lưu lượng Cột áp Trọng Đơn giá
MAX(l/p) MAX(m) lượng
HSM(F)2100-15.5 405 72/2HP*4"              Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HSM(F)2100-17.5 405 10HP*4"               Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HSM(F)2100-111 405 15HP*4"                 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HSM(F)2150-111 405 15HP*6"              Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HSM(F)2200-111 405 15HP*8"                Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HSM(F)2150-115 405 20HP*6"              Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HSM(F)2200-115 405 20HP*8"            Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HSM(F)2100-15.5 205 71/2HP*4"           Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
HSM(F)2100-17.5 205 10HP*4"                Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)