Bơm NTP HVY250-1.75 265

Mô tả sản phẩm
Bơm NTP HVY250-1.75 265

 

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm
BƠM NTP LY TÂM  HVP
HVY250-1.75 26 (750W) LLL Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)