Bơm NTP YVP2100-12.2 265

Mô tả sản phẩm
Bơm NTP YVP2100-12.2 265

 

Tính năng sản phẩm

Ứng dụng :

Dùng trong nông nghiệp, cung cấp nước cho đồng ruộng, chăn nuôi gia súc, hoa màu và những nơi cần tưới tiêu, giếng nước công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp thoát nước.

Ưu điểm :

Thiết kế chuyên dụng để hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm nước, dẫn nước.

Lượng nước rất lớn, đẩy mạnh, hoạt động thường xuyên và liên tục.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
STT Tên máy  Quy cách FA Lưu lượng Cột áp Trọng Đơn giá
MAX(l/p) MAX(m) lượng
1 YVP280-11.5 405 2HP*3"              Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
2 YVP280-11.5 465 2HP*3"             Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
3 YVP280-12.2 465 3HP*3" 956 9 53   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
4 YVP280-12.2 405 3HP*3" 956 9 48   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
5 YVP2100-12.2 465 3HP*3" 1587 9 60   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
6 YVP2100-12.2 405 3HP*3" 1587 9 50   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
7 YVP2100-13.7 405 5HP*4" 1750 11 70   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
8 YVP280-11.5 205 2HP*3"         Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
9 YVP280-11.5 265 2HP*3"         Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
10 YVP280-12.2 205 3HP*3" 1000 16 50   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
11 YVP280-12.2 265 3HP*3" 1000 16 50   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
12 YVP2100-12.2 265 3HP*4" 1135 15 52   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
13 YVP2100-12.2 205 3HP*4" 1135 15 52   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
14 YVP2100-13.7 205 5HP*4"         Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)