Bơm Vina Pump

Mô tả sản phẩm
Bơm Vina Pump

 

Tính năng sản phẩm

                   

Mã Hàng Công  Hút  Cột Lưu  Ống Điện  Dòng  Tụ Phớt Vòng Đường
suất sâu áp Lượng H/Đ áp điện Điện Sứ/ inox Bi kính
(HP) (m) (m) (m3/h) (mm) (V) (A) (MF)/1Fa     dây dẫn
VN-750 1 8 15 28 60/49 220 5.3 20 16 cao 203 2.0
VN-1100 1,5 8 15 40 90/60 220 8.0 25 16 cao 203 2.5
VN-1500 2 8 18 52 90/90 220 11 30 16 cao 204 2.5
VN-2200 3 8 18 62 114/90 220 16 50 19cao 204 3.0