Bơm cây LISHIBA cánh Inox

Mô tả sản phẩm
Bơm cây LISHIBA cánh Inox

 

Tính năng sản phẩm
BƠM CÂY LISHIBA cánh Inox 1Fa-220V
TT Mã hàng CÔNG XUẤT GIÁ BÁN BUÔN (đ /cái -cây)
HP- Thông số
1 4SP3-12A 1,0HP(1.8/67-3/55-4.2/33) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
2 4SP3-15A 1,5HP(1.8/83-3/69-4.2/41) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
3 4SP5-12A 1,5HP(2.7/63-5.0/49-6.0/37) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
BƠM CÂY LISHIBA cánh Inox 3Fa-380V
4 4SP3-22A 2,0HP(1.8/122-3/101-4.2/60) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
5 4SP5-17A 2,0HP(2.7/90-5.05/67-6.0/47) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
6 4SP5-25A 3,0HP(2.7/132-5.0/101-6.0/71) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
7 4SP8-12A 3,0HP(4.2/61-8.0/48-10.8/28) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
8 4SP5-33A 4,0HP(2.7/177-5.0/130-6.0/95) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
9 4SP5-33A 4,0HP(6.0/58-14/39-18.9/12) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
10 4SP14-13A 5,5HP(6.0/70-14/48-18.9/16) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
11 4SP8-21A 5,5HP(4.2/105-8.0/80-10.8/51 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
12 4SP14-18A 7,5HP(6.0/100-14/68-18.9/21) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
13 4SP8-30A 7,5HP(4.2/151-8.0/117-10.8/73) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
14 4SP14-25A 10HP(6.0/138-14/95-18.9/32) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)

Hướng dẫn sử dụng :

Thông số kỹ thuật sản phẩm
TT LISHIBA®                       CÔNG SUẤT       LƯU LƯỢNG
MODEL  (HP - VOL) m3/h
1 4SP3-12A 1.0 HP-220V 1.8m3/67m 3.0m3/55m 4.2m3/33m
2 4SP3-15A 1.5 HP
220V
1.8m3/83m 3.0m3/69m 4.2m3/41m
3 4SP5-12A 2.7m3/63m 5.0m3/49m 6.0m3/37m
4 4SP3-22A 2.0 HP
220V-380V
1.8m3/122m 3.0m3/101m 4.2m3/60m
5 4SP5-17A 2.7m3/90m 5.0m3/67m 6.0m3/47m
6 4SP8-10A 4.2m3/50m 8.0m3/39m 10.8m3/24m
7 4SP5-25A 3.0 HP
220V-380V
2.7m3/132m 5.0m3/101m 6.0m3/71m
8 4SP8-12A 4.2m3/61m 8.0m3/48m 10.8m3/28m
9 4SP14-7A 6.0m3/40m 14m3/27m 18.9m3/8m
10 4SP5-33A 4.0 HP
380V 
2.7m3/177m 5.0m3/130m 6.0m3/95m
11 4SP14-10A 6.0m3/58m 14m3/39m 18.9m3/12m
12 4SP8-21A 5.5 HP
380V
4.2m3/105m 8.0m3/80m 10.8m3/51m
13 4SP14-13A 6.0m3/70m 14m3/48m 18.9m3/16m
14 4SP8-30A 7.5 HP
380V
4.2m3/151m 8.0m3/117m 10.8m3/73m
15 4SP14-18A 6.0m3/100m 14m3/68m 18.9m3/21m
16 4SP14-25A 10 HP-380V  6.0m3/138m 14m3/95m 18.9m3/32m