Bơm cây LISHIBA cánh nhựa

Mô tả sản phẩm
Bơm cây LISHIBA cánh nhựa

 

Tính năng sản phẩm
LISHIBA®                       CÔNG SUẤT    LƯU LƯỢNG VÀ CỘT ÁP
MODEL (HP - VOL) m3/h
4SJJ3/8 1.0 HP
220V
2.5m3/59m 3.0m3/58m 4.0m3/49m
4SJJ4/6 3.0m3/43m 4.0m3/41m 5.0m3/39m
4SJJ4/8 1.5 HP
220V
3.0m3/58m 4.0m3/54m 5.0m3/49m
4SJJ6/7 4.0m3/48m 6.0m3/41m 7.0m3/38m
4SJJ4/12 2.0 HP
220V-380V
3.0m3/90m 4.0m3/84m 5.0m3/69m
4SJJ6/10 4.0m3/64m 6.0m3/58m 7.0m3/49m
4SJJ10/7 8.0m3/36m 10m3/30m 12m3/21m
4SJJ4/16 3.0 HP
220V-380V
3.0m3/118m 4.0m3/107m 5.0m3/91m
4SJJ10/10 8.0m3/52m 10m3/43m 12m3/30m
4SJJ16/8 12m3/33m 16m3/28m 20m3/21m
4SJJ10/14 4.0 HP - 380V 8.0m3/73m 10m3/60m 12m3/42m
4SJJ16/15 5.5 HP - 380V 12m3/62m 16m3/53m 20m3/39m
4SJJ16/20 7.5 HP - 380V 12m3/85m 16m3/70m 20m3/52m
4SJJ16/28 10 HP - 380V 12m3/116m 16m3/98m 20m3/73m

Hướng dẫn sử dụng :

Thông số kỹ thuật sản phẩm
BƠM CÂY LISHIBA cánh nhựa 1Fa-220V
1 4SJJ3/8 1,0HP(2.5/59-3.0/58-4.0/49) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
2 4SJJ4/6 1,0HP(3.0/43-4.0/41-5.0/39) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
3 4SJJ4/8 1,5HP(3.0/58-4.0/54-5.0/49) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
4 4SJJ6/7 1,5HP(4.0/48-6.0/41-7.0/38) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
BƠM CÂY LISHIBA cánh nhựa 3Fa-380V
5 4SJJ4/12 2,0HP(3.0/90-4.0/84-5.0/69) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
6 4SJJ10/7 2,0HP(8.0/36-10/30-12/21) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
7 4SJJ4/16 3,0HP(3.0/118-4.0/107-5.0/91) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
8 4SJJ10/10 3,0HP(8.0/52-10/43-12/30) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
9 4SJJ10/14 4,0HP(8.0/73-10/60-12/42) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
10 4SJJ16/15 5,5HP(12/62-16/53-20/39) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
11 4SJJ16/20 7,5HP(12/85-16/70-20/52) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
12 4SJJ16/28 10HP-(12/116-16/98-20/73) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)