Bơm cây SAGO PUMP

Mô tả sản phẩm
Bơm cây SAGO PUMP

 

Tính năng sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng :

Thông số kỹ thuật sản phẩm

- Thông số và quy cách :

SAGO PUMP

D1

Mm

D2

Mm

L1

Mm

L2

Mm

L3*

Mm

WT

kg

Model

SG051/8-6

Ø49

Ø96

405

390

795

13.0

SG071/8-7

415

430

845

14.5

SG101/8-9

435

500

935

16.0

SG151/8-12

465

640

1105

18.5

SG201/8-15

532

750

1285

22.0

 - Bảng thông số và phụ kiện lắp đặt :

SAGO PUMP 1~220V/50Hz

TỤ NGẬM

µF/V

CÁP ĐIỆN

(mm)

CÁP INOX

(mm)

Model

KW

HP

AMPES

SG051/8-6

0.37

0.5

5.5

30/350

4 x 2.0

4.0

SG071/8-7

0.55

0.75

6.5

35/350

4 x 2.5

4.0

SG101/8-9

0.75

1.0

7.5

40/350

4 x 2.5

4.5

SG151/8-12

1.1

1.5

9.5

50/350

4 x 3.5

4.5

SG201/8-15

1.5

2.0

12.5

60/350

4 x 4.0

5.0

- Biểu đồ lưu lượng và cột áp :

SAGO PUMP

Số
tầng cánh

CÔNG SUẤT

MOTOR

LƯU LƯỢNG (Q:m3/h)

0

3.0

3.6

4.0

4.8

5.4

6.0

7.2

8.0

Model

KW

HP

CỘT ÁP (H:m)

SG
051/8-6

6

0.37

0.5

35

31

30

28

27

26

20

16

07

SG
071/8-7

7

0.55

0.75

49

43

42

40

38

35

30

21

09

SG
101/8-9

9

0.75

1.0

64

57

56

55

52

47

40

28

13

SG
151/8-12

12

1.1

1.5

75

69

67

65

57

52

45

33

17

SG
201/8-15

15

1.5

2.0

95

86

83

82

76

70

61

42

20

- Đơn giá :

Mã hàng CÔNG XUẤT GIÁ BÁN BUÔN (đ /cái -cây)
HP- Fa- VOL
SG051/8-6 0,5HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG071/8-7 0,75HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG101/8-9 1,0HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG151/8-12 1,5HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG201/8-14 2,0HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG201/14-9 2,0HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG301/8-18 3,0HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG301/14-12 3,0HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG203 /8-14 2,0HP - 3Fa- 380V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG203 /14-9 2,0HP - 3Fa- 380V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG303 /8-18 3,0HP - 3Fa- 380V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG303 /14-11 3,0HP - 3Fa- 380V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG553 /14-18 5,5HP - 3Fa- 380V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG553 /24-16 5,5HP - 3Fa- 380V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG553 /28-12 5,5HP - 3Fa- 380V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG753 /14-22 7,5HP - 3Fa- 380V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG753 /24-21 7,5HP - 3Fa- 380V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG753 /28-16 7,5HP - 3Fa- 380V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG mini 3/18 1,0HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
SG mini 3/25 1,5HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)