Bơm cây ZiPumP

Mô tả sản phẩm
Bơm cây ZiPumP

 

Tính năng sản phẩm
Mã hàng CÔNG XUẤT GIÁ BÁN BUÔN 
HP- Fa- VOL LOẠI 2 DÂY LOẠI 3 DÂY 
ZP051 0,5HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
ZP101 1,0HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
ZP151 1,5HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
ZP201 2,0HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
ZP301 3,0HP - 1Fa- 220V Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %) Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
ZP203 2,0HP - 3Fa- 380V   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
ZP303 3,0HP - 3Fa- 380V   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)

Hướng dẫn sử dụng :