Bơm chìm chôm Techrumi

Mô tả sản phẩm
Bơm chìm chôm Techrumi

 

Tính năng sản phẩm

Bơm chìm thân nhôm chuyên dùng cho bơm nước sạch và nước thải nhẹ.

Thiết kế phần đầu gang bằng hai cái o ring ( ron ), bảo vệ cực tốt.

Bơm có dầu bảo vệ phốt.

Độ bảo vệ IP68.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Tên hàng Nguồn điện HP KW Cột áp Lưu lượng Ghi chú
QDX1.5-16-0.37 220/1 pha 0,5 0,37 16 1,5  (Ô34) thân nhôm 
QDX6-10-0.37 220/1 pha 0,5 0,37 10 6  (Ô49) thân nhôm 
QDX1.5-32-0.75 220/1 pha 1 0,75 32 1,5  (Ô34) thân nhôm 
QDX3-24-0.75 220/1 pha 1 0,75 24 3  (Ô34) thân nhôm
QDX7-18-0.75 220/1 pha 1 0,75 18 7  (Ô49) thân nhôm
QDX15-10-0.75 220/1 pha 1 0,75 10 15  (Ô60) thân nhôm
QDX30-6-0.75/3G 220/1 pha 1 0,75 6 30  (Ô90) thân nhôm
QDX6-26-1.1 220/1 pha 1,5 1,1 26 6  (Ô60) thân nhôm
QDX15-15-1.1 220/1 pha 1,5 1,1 15 15  (Ô60) thân nhôm
QDX40-7-1.1/3G 220/1 pha 1,5 1,1 7 40  (Ô90) thân nhôm
QDX6-33-1.5 220/1 pha 2 1,5 33 6  (Ô60) thân nhôm
QDX15-18-1.5 220/1 pha 2 1,5 18 15  (Ô60) thân nhôm
QDX40-9-1.5/3G 220/1 pha 2 1,5 9 40  (Ô90) thân nhôm