Ống PE trắng Lý Xuân Lan

Mô tả sản phẩm
Ống PE trắng Lý Xuân Lan

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

 

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

LXLOPET4x6

Ống PE Trắng ĐK 4 x 6 (100m/cuộn)

mét

LXLOPET6x8

Ống PE Trắng ĐK 6 x 8 (100m/cuộn)

mét

LXLOPET7.5x10

Ống PE Trắng ĐK 7.5 x 10 (100m/cuộn)

mét