Ống dẹp phun mưa SAN FU đục lỗ

Mô tả sản phẩm
Ống dẹp phun mưa SAN FU đục lỗ

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

SLOM27

Ống dẹp phun mưa ( đục lỗ ) SANFU nhập khẩu Đài Loan ĐK 27

Cuộn

SLOM34

Ống dẹp phun mưa ( đục lỗ ) SANFU nhập khẩu Đài Loan ĐK 34

Cuộn

SLOM42

Ống dẹp phun mưa ( đục lỗ ) SANFU nhập khẩu Đài Loan ĐK 42

Cuộn