Ống tưới xẹp đục lỗ Nguyễn Tân

Mô tả sản phẩm
Ống tưới xẹp đục lỗ Nguyễn Tân

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

Quy cách

Ước khoảng

NTODL27

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø27 đục lỗ , màu đen

Cuộn

200m/cuộn

12 cuộn/1T

NTODL35

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø35 đục lỗ , màu đen

Cuộn

200m/cuộn

9 cuộn/1T