Bộ hút sâu Công Nha 2 ron

Mô tả sản phẩm
Bộ hút sâu Công Nha 2 ron

 

Tính năng sản phẩm
BỘ HÚT SÂU CÔNG NHA 
Φ 48 - (2R &3R) 25m

Liên hệ ( Đã bao gồm VAT )

Φ 48 - (2R&3R)  30m

Liên hệ ( Đã bao gồm VAT )