Bộ hút sâu Công Nha 3 ron

Mô tả sản phẩm
Bộ hút sâu Công Nha 3 ron

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
BỘ HÚT SÂU CÔNG NHA 
Φ 48 - (2R &3R) 25m Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Φ 48 - (2R&3R)  30m Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)