Bộ hút sâu Phú Hải PH1B01

Mô tả sản phẩm
Bộ hút sâu Phú Hải PH1B01

 

Tính năng sản phẩm

BỘ VAN HÚT SÂU NHẤN 60 HAI ROĂNG MỘT CỬA RẼ SỬ DỤNG HÚT SÂU TỐT LƯU LƯỢNG NHIỀU SẢN PHẨM ĐƯỢC CHIA LÀM HAI LOẠI :

- PH1B01 LỖ BÉC PHUN 10 LY HÚT SÂU 25 M

- PH1B02 LỖ BÉC PHUN 8LY HÚT SÂU 30 M