Tê thu rắc co Phú Hải

Mô tả sản phẩm
Tê thu rắc co Phú Hải

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Tên hàng Mã hàng Đơn vị Đơn giá
Tê thu rắc co 48/27/27 PHTA1 cái Liên hệ
Tê thu rắc co 48/34/27 PHTA2 cái Liên hệ
Tê thu rắc co 48/34/34 PHTA3 cái Liên hệ
Tê thu rắc co 60/34/34 PHTB3 cái Liên hệ
Tê thu rắc co 60/34/27 PHTB2 cái Liên hệ