Cáp Duplex ruột nhôm DuAV

Mô tả sản phẩm
Cáp Duplex ruột nhôm DuAV

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

CÁP DUPLEX RUỘT NHÔM - CÁCH ĐIỆN PVC SiTiKi (DuAV)

DUAV 2 x 12

500 Mét/ Cuộn

Mét

4,800

DUAV 2 x 16

500 Mét/ Cuộn

Mét

5,900

DUAV 2 x 25

500 Mét/ Cuộn

Mét

8,300

DUAV 2 x 35

500 Mét/ Cuộn

Mét

11,800

DUAV 2 x 50

500 Mét/ Cuộn

Mét

17,300

DUAV 2 x 70

500 Mét/ Cuộn

Mét

23,500