Cáp xám SiTiKi VCMT

Mô tả sản phẩm
Cáp xám SiTiKi VCMT

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

CÁP XÁM SiTiKi

2 PHA

3 PHA

Pha tròn đồng mềm 1.5

500 Met/Cuộn

Met

5,800

7,700

Pha tròn đồng mềm 2.5

500 Met/Cuộn

Met

8,500

12,200

Pha tròn đồng mềm 4.0

500 Met/Cuộn

Met

11,800

16,500

Pha tròn đồng mềm 6.0

500 Met/Cuộn

Met

 

25,300