Dây Duplex đồng SiTiKi DU CV

Mô tả sản phẩm
Dây Duplex đồng SiTiKi DU CV

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

 DÂY DUPLEX ĐỒNG SiTiKi (DU CV)

DU CV 6

Met

10,500

DU CV 8

Met

15,300

DU CV 11

met

20,000