Dây cáp lõi nhôm vặn xoắn ABC

Mô tả sản phẩm
Dây cáp lõi nhôm vặn xoắn ABC

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

STT

TÊN SẢN PHẨM

KẾT CẤU

ĐVT

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

CÁP LÕI NHÔM VẶN XOẮN ABC NHƯẠ XLPE SiTiKi

2 PHA

3 PHA

4 PHA

01

ABC 10 -  (7s)

Theo yêu cầu

Mét

5,500

 

 

02

ABC 16 -  (7s)

Theo yêu cầu

Mét

7,750

12,000

15,700

03

ABC 25 -  (7s)

Theo yêu cầu

Mét

11,760

17,700

23,000

04

ABC 35 -  (7s)

Theo yêu cầu

Mét

15,250

22,950

30,250

05

ABC 50 -  (7s)

Theo yêu cầu

Mét

19,400

29,650

39,300

06

ABC 70 -  (7s)

Theo yêu cầu

Mét

25,000

38,200

50,650

07

ABC 95 -  (19s)

Theo yêu cầu

Mét

34,200

51,900

68,950

 

CÁP LÕI NHÔM VẶN XOẮN ABC NHỰA XLPE -  SiTiKi (Loại 3 dây lớn + 1 dây nhỏ )

08

ABC ( 3 x 25 + 1 x 16 )

Theo yêu cầu

Mét

20,550

09

ABC ( 3 x 35 + 1 x 16 )

Theo yêu cầu

Mét

26,000

10

ABC ( 3 x 35 + 1 x 25 )

Theo yêu cầu

Mét

27,550

11

ABC ( 3 x 50 + 1 x 25 )

Theo yêu cầu

Mét

35,000

12

ABC ( 3 x 50 + 1 x 35 )

Theo yêu cầu

Mét

36,850

13

ABC ( 3 x 70 + 1 x 25 )

Theo yêu cầu

Mét

43,500

14

ABC ( 3 x 70 + 1 x 35 )

Theo yêu cầu

Mét

45,400

15

ABC ( 3 x 70 + 1 x 50 )

Theo yêu cầu

Mét

49,000

16

ABC ( 3 x 95 + 1 x 35 )

Theo yêu cầu

Mét

56,300