Dây dẹp đồng (VCMD2X)

Mô tả sản phẩm
Dây dẹp đồng (VCMD2X)

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
  1. DÂY DẸP ĐỒNG SITIKI (VCMD2X)

VCMD 2X1.5

100 Mét/ Cuộn

450,000

VCMD 2X2.5

100 Mét/ Cuộn

700,000

VCMD 2X4.0

100 Mét/ Cuộn

950,000