Dây đôi mềm SiTiKi VCCAm 2x

Mô tả sản phẩm
Dây đôi mềm SiTiKi VCCAm 2x

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐVT

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

  DÂY ĐÔI MỀM SiTiKi VCCAm 2 x ....

01

VCCAm 2 x 0.5

Cuộn 100m

101,000

02

VCCAm 2 x 0.75

Cuộn 100m

129,000

03

VCCAm 2 x 1.0

Cuộn 100m

163,500

04

VCCAm 2 x 1.5

Cuộn 100m

206,000

05

VCCAm 2 x 2.5

Cuộn 100m

303,000