Dây đôi mềm SiTiKi VCM2X

Mô tả sản phẩm
Dây đôi mềm SiTiKi VCM2X

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

 DÂY ĐÔI MỀM SiTiKi (VCM2X)

VCM 2x16

16s

100 Mét/ Cuộn

222,000

VCM 2x24

24s

100 Mét/ Cuộn

310,000

VCM 2x32

32s

100 Mét/ Cuộn

400,000

VCM 2x30

30s

100 Mét/ Cuộn

550,000