Dây đơn nhôm SiTiKi VA

Mô tả sản phẩm
Dây đơn nhôm SiTiKi VA

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

VA 30/10-1

100 Mét/ Cuộn

Cuộn

134,500

VA 30/10-2

100 Mét/ Cuộn

Cuộn

105,000

VA 40/10

100 Mét/ Cuộn

Cuộn

225,500

VA 5.0 (2.5mm)

100 Mét/ Cuộn

Cuộn

133,000

VA 7.0 (3.0mm)

100 Mét/ Cuộn

Cuộn

178,000

VA 8.0 (3.2mm)

100 Mét/ Cuộn

Cuộn

185,000

VA 10  (3.6mm)

100 Mét/ Cuộn

Cuộn

247,000