Dây đồng mềm bọc nhựa PVC SiTiKi ( VCm )

Mô tả sản phẩm
Dây đồng mềm bọc nhựa PVC SiTiKi ( VCm )

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

KẾT CẤU

ĐVT

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

  1. DÂY ĐỒNG MỀM BỌC NHỰA PVC SiTiKi (VCm)

01

Đơn mềm 0.5 mm2

16s/ 0.20 mm

100 Mét/ Cuộn

136,500

02

Đơn mềm 0.75 mm2

24s/ 0.20 mm

100 Mét/ Cuộn

188,500

03

Đơn mềm 1.0 mm2

32s/ 0.20 mm

100 Mét/ Cuộn

240,500