Máy thổi khí con sò RESUN - 1 CÁNH - 1 FA 220V/50HZ - TQ loại Tốt

Mô tả sản phẩm
Máy thổi khí con sò RESUN - 1 CÁNH - 1 FA 220V/50HZ - TQ loại Tốt

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Công suất (W) Mã hàng ĐK ống ra mm          ( inh ") L lượng Max (m3/ph")
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RESUN - 1 CÁNH- 1 FA 220V/50HZ  - TQ  loại Tốt 
120W GF-120 19mm 0,2
180W GF-180 19mm 0,3
250W GF-250 32mm 0,45
370W GF-370 38mm 0,65
750W GF-750 48mm 1,05
1.100W GF-1100 55mm 1,8
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ RESUN - 1 CÁNH- 3Fa 380V/50HZ   - TQ  loại Tốt 
2200W GF-2200 61mm 4,2