Vòi sen cần WF511

Mô tả sản phẩm
Vòi sen cần WF511

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Tên hàng Mã hàng Số lượng Đơn vị tính Đơn giá
Vòi sen cần 1 đường nước WF-511 1 bộ Liên hệ