Cọc giao thông

Mô tả sản phẩm
Cọc giao thông

 

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm
CỌC GIAO THÔNG 
1 Cọc giao thông lớn phản quang  BBGT511 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
2 Cọc giao thông nhỏ phản quang  BBGT511 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
3 Cọc giao thông nhỏ phản quang  BBGT52 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
4 Cọc giao thông nhỏ dạ quang BBGT53 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
5 Cọc giao thông lớn loại vuông phản quang BBGT56 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)