Dây đeo an toàn, dây leo cao

Mô tả sản phẩm
Dây đeo an toàn, dây leo cao

 

Tính năng sản phẩm

       

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
TT TÊN SẢN PHẨM  MÃ SỐ  GIÁ BB
DÂY AN TOÀN & THANG THOÁT HIỂM
1 Dây an toàn 1 móc nhỏ  GGD01 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
2 Dây an toàn 2 móc nhỏ  BBD02 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
3 Dây an toàn 1 móc nhỏ (dây tơ) BBD03 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
4 Dây an toàn toàn thân 1 móc nhỏ  BBD04 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
5 Dây an toàn toàn thân 1 móc nhỏ cmcs BBD04A Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
6 Dây an toàn toàn thân 2 móc nhỏ  BB044 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
7 Dây an toàn 1 móc nhỏ(dây xịn, móc inox) BBD051 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
8 Dây an toàn 2 móc nhỏ(dây xịn, móc inox) BBD052 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
9 Dây an toàn toàn thân 1 móc lớn BBD06 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
10 Dây an toàn toàn thân 1 móc lớn cmcs BBD06A Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
11 Dây an toàn toàn thân 2 móc lớn  BBD66 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
12 Dây an toàn toàn thân 2 móc lớn cmcs BBD66A Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
13 Dây an toàn 1 móc lớn (Dây tơ) BBD07 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
14 Dây an toàn 1 móc lớn (Dây bẹ) BBD08 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
15 Dây an toàn (dây tơ) 1móc lớn 1 móc nhỏ BBD09 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
16 Dây an toàn mẫu mã singapore BBDK6 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
17 Dây an toàn thường móc dẹt  BBDT01 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
18 Dây an toàn thường móc dầy BBDT02 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
19 Thang thoát hiểm cuốn(2 móc 120k)+(mét) BBTH56 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
20 Thang thoát hiểm cuốn(2 móc 80k)+(mét) BBTH56M Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
21 Thang thoát hiểm cuốn(2 móc 120k)+(mét) BBTH58 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)