Kính bảo hộ

Mô tả sản phẩm
Kính bảo hộ

 

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm
 KÍNH BẢO HỘ 
Kính trong gọng đen (MM Đài Loan) BB805 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
  BB885 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính trong gọng xanh (MM Đài Loan) BB806 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
  BB886 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính đen gọng đen (MM Đài Loan) BB807 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
  BB887 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính đen đậm gọng đen (MM đài loan) BB809 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
  BB889 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính dơi trong BB815 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính dơi đen BB817 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính dơi đen đậm BB819 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính treo trong (MM Đài Loan) BB801 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính treo đen (MM Đài Loan) BB802 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính dẻo trong BB800 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính gắn nón BH BB803 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính hàn vuông 2 lớp BBHT97 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Kính hàn tròn 2 lớp BBHT96 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)