Lọc độc và khẩu trang

Mô tả sản phẩm
Lọc độc và khẩu trang

 

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm
 KHẨU TRANG VÀ LỌC CHỐNG ĐỘC 
1 Mặt nạ lọc độc 1 lọc B (MM Đài Loan) BB618B1 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
2 Mặt nạ lọc độc 2 lọc B (MM Đài Loan) BB618B2 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
3 Fin lọc độc B BBFINB Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
4 Mặt nạ lọc độc 1 lọc D (MM Đài Loan) BB618D1 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
5 Mặt nạ lọc độc 2 lọc D (MM Đài Loan) BB618D2 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
6 Fin lọc độc D BBFIND Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
7 Mặt nạ trùm đầu thoát hiểm hoả hoạn  BBNK4 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
8 Khẩu trang lọc độc trắng (MM Đài Loan) BB620 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
9 Khẩu trang lọc bụi trắng (MM Đài Loan) BB621 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
10 Khẩu trang cao cấp BB660 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
11 Khẩu trang lưới không hộp BB630 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
12 Khẩu trang lưới có hộp (sức khoẻ là vàng) BB630H Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
13 Khẩu trang móc tai không hộp BB650 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
14 Khẩu trang móc tai có hộp (sức khoẻ là vàng) BB650H Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
15 Mặt nạ lọc độc Green Eagle BB305 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
16 Mặt nạ lọc độc Green Eagle BB306 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
17 Fin lọc độc Green Eagle (Cái 6 Fin lọc) BB203 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)