Mặt nạ hàn

Mô tả sản phẩm
Mặt nạ hàn

 

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm
 MẶT NẠ HÀN 
1 Mặt nạ hàn đôi đầu  BBH90 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
2 Mặt nạ hàn cầm tay trong BBH93 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
3 Mặt lạ hàn cán ép BBHE91 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
4 Mặt nạ hàn cảm cứng ánh sáng (HNN) BBWH4000 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
5 Mặt nạ hàn cảm cứng ánh sáng (HNN) BBWH8000 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)