Mũ bảo hộ lao động

Mô tả sản phẩm
Mũ bảo hộ lao động

 

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm
TT TÊN SẢN PHẨM  MÃ SỐ  GIÁ BB
I- NÓN (MŨ) BẢO HỘ LAO ĐỘNG 
1 Nón bảo hộ nhựa khoá vặn  BBN001 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
2 Nón bảo hộ nhựa  BBN002 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
3 Nón bảo hộ nhựa  BBN003 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
4 Nón bảo hộ nhựa trắng  BBN004T Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
4 Nón bảo hộ nhựa (cam) BBN004 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
5 Nón bảo hộ chất lượng cao  BBN005 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
6 Nón bảo hộ chất lượng cao khoá vặn BBN006 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
7 Nón bảo hộ nhựa khoá vặn  BBN013 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
8 Nón bảo hộ nhựa V BBV03 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
9 Nón bảo hộ nhựa V BBV04 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
10 Nón cách điện  BBABS1 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
11 Nón bảo hộ nhựa kính trong BBN80 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
12 Nón bảo hộ nhựa kính hàn BBN81 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
13 Nón bảo hộ nhựa mặt lạ hàn BBHN90 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)