Nút chống ồn

Mô tả sản phẩm
Nút chống ồn

 

Tính năng sản phẩm

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Cuộn rào công trình lõi nhựa  BBRAO/1F Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Cuộn rào công trình lõi giấy  BBRAO/1FG Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Cuộn rào công trình lõi nhựa  BBRAO Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Nút chống ồn  BBP30 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Nút chống ồn không hộp  BBP30KH Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Nút chống ồn 2 tầng BBP31 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Nút chống ồn nhập khẩu BBNK Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)
Bảo vệ ống quyển  Roto BBRT77 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)