Súng rửa xe GN1049-15

Mô tả sản phẩm
Súng rửa xe GN1049-15

 

Tính năng sản phẩm

Súng rửa xe chuyên dùng cho gia đình rửa xe hoặc vệ sinh nhà.

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Tên hàng Giá bán GHI CHÚ
 VND 
GN1049-15                 Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  (Ô1/2") 
GN1049-20   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  (Ô3/4") 
GN1049-1515   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  (Ô1/2"*2) 
GN1049-1520   Giá liên hệ ( Đã bao gồm VAT10 %)  (Ô1/2"*2)