Ống PE đen cỡ nhỏ Lý Xuân Lan

Mô tả sản phẩm
Ống PE đen cỡ nhỏ Lý Xuân Lan

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

LXLOPED4.45x6.45(200m)

Ống PE đen ĐK 4.45x6.45 (200m/cuộn)

Cuộn

 

 

LXLOPED5x8

Ống PE đen ĐK 5 x 8 (100m/cuộn)

mét

LXLOPED6x8

Ống PE ĐK 6x8 (100m/cuộn)

Cuộn