Ống dẻo đen Lý Xuân Lan

Mô tả sản phẩm
Ống dẻo đen Lý Xuân Lan

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

Quy cách

Ước khoảng

LXLD4D4.8

Ống dẻo đen ĐK 4 (4.8Kg/cuộn)

Cuộn

 

 

LXLD5(1Kg)

Ống dẻo đen ĐK 5 (1Kg/cuộn)

Cuộn

1kg/38m

LXLD8D(2kg)

Ống dẻo đen ĐK 8 (2Kg/cuộn)

Cuộn

 

LXLD10(2Kg)

Ống dẻo ĐK 10 (2Kg/cuộn) Đen

Cuộn

2kg/33m