Ống dẻo đen tròn Nguyễn Tân

Mô tả sản phẩm
Ống dẻo đen tròn Nguyễn Tân

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

Quy cách

Ước khoảng

NTOD4.5x8

Ống dẻo đen 4.5 x 8 (PVC tròn )

kg

 

2kg/46m