Ống dẹp tưới nhỏ giọt Chaiyo

Mô tả sản phẩm
Ống dẹp tưới nhỏ giọt Chaiyo

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

TMODNG500

Ống dẹp tưới nhỏ giọt Chaiyo 500m

Cuộn