Ống tưới nông nghiệp Bảo Bình

Mô tả sản phẩm
Ống tưới nông nghiệp Bảo Bình

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

BBO27L

Ống tưới nước nông nghiệp Bảo Bình Ø27, có đục lỗ

Cuộn

BBO34L

Ống tưới nước nông nghiệp Bảo Bình Ø34, có đục lỗ

Cuộn

BBO42L

Ống tưới nước nông nghiệp Bảo Bình Ø42, có đục lỗ

Cuộn

BBOD27KĐ

Ống dẹp phun mưa Bảo Bình Ø27 Không đục lỗ

Cuộn