Máy thổi khí con sò DARGANG - 1 CÁNH 1Fa 220V/50HZ - Made in Taiwan

Mô tả sản phẩm
Máy thổi khí con sò DARGANG - 1 CÁNH 1Fa 220V/50HZ - Made in Taiwan

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG- 1 CÁNH 1Fa 220V/50HZ - Made in Taiwan
Công suất (W) Mã hàng ĐK ống ra mm ( inh ") Áp xuất CK/M nén (millibar) L lượng Max (m3/ph") Tiếng ồn (dB)A
180W DG-100-11 1" 50 /40 1,0 52,0
400W DG-200-11 11/4" 100 /130 1,5 58,0
750W DG-300-11 11/2" 140 /150 2,6 63,0
1.100W DG-300-31 11/2" 160 /190  2,6 63,0
1.500W DG-400-31 2" 180 /190 3,7 70,0
750W DG-230-11 11/4" 180 /220  1,6 60,0
1.500W DG-330-11 11/2" 240 /250 2,6 66,0