Máy thổi khí con sò DARGANG - 1 CÁNH 3Fa 220V/50HZ - Made in Taiwan

Mô tả sản phẩm
Máy thổi khí con sò DARGANG - 1 CÁNH 3Fa 220V/50HZ - Made in Taiwan

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ DARGANG- 1 CÁNH 3Fa 220V/50HZ - Made in Taiwan
Công suất (W) Mã hàng ĐK ống ra mm ( inh ") Áp xuất CK/M nén (millibar) L lượng Max (m3/ph") Tiếng ồn (dB)A
180W DG-100-16 1" 50 /60 1,0 52,0
400W DG-200-16 11/4" 110 /130 1,5 58,0
750W DG-300-16 11/2' 140 /140 2,6 63,0
900W DG-300-26 11/2" 165 /180 2,6 63,0
1.300W DG-300-36 11/2" 175 /200 2,6 63,0
900W DG-400-16 2" 130 /120 3,7 70,0
1.300W DG-400-26 2" 180 /180  3,7 70,0
1.750W DG-400-36 2" 210 /220  3,7 70,0
2.200W DG-400-46 2" 220 /270 3,7 70,0
2.200W DG-600-16 2" 220 /210  5,5 72,0
3.400W DG-600-26 2" 255 /270  5,5 72,0
4.000W DG-600-36 2" 270 /320  5,5 72,0
5.500W DG-800-16 21/2" 270 /290  9,5 74,0
7.500W DG-800-26 21/2" 295 /390 9,5 74,0
9.000W DG-900-16 4" 200 /190 18,9 76,0
13.000W DG-900-26 4" 290 /270 18,9 76,0
20.000W DG-900-36 4" 350 /440 18,9 76,0